logo.png
      
Po?etna Znanje na dar
Znanje na dar
PUT DO INICIJACIJE I SPOZNAJE PDF Štampa El. pošta

U svakodnevnom kontaktu sa ljudima lako se uviđa odsustvo bilo kakvog znanja o osnovnoj strukturi egzistencije. Osnovu postojanja čine elementi „ ja “ i „ ne ja “ ( ego i okolni svet ). Ego je uvek snažno vezan za stečene mentalne stavove, jer oni govore čoveku ko je on i šta je svet koji ga okružuje. Iz međusobnih odnosa ovih elemenata dualiteta proizilazi celokupno naše iskustvo – dobro ili loše, češće loše jer je ego kritički nastrojen prema okruženju i opčinjen sobom.

Da bi smo prekinuli večiti nesporazum između  „ja“ i okolnog sveta i pošli putem znanja, neophodno je da dopustimo prolaz elementima nesvesnog u našu svest. Ovo se doživljava kao prividna smrt „ ja “ – korenita promena mentalnih stavova i čovek se očajnički trudi da do toga ne dođe, ma koliko njegovi stavovi bili pogrešni. Upliv nesvesnog u svest mora biti  kontrolisan – proverenom tehnikom ili pod vođstvom istrenirane osobe, a ako se javi spontano i stihijski tada se naziva ludilom.
Primer za ovo je recimo, ideja zmije.Većina ljudi ne voli ni da je vidi, ali u nesvesnom zmija ima sasvim posebno značenje koje mi ne možemo znati.

  8.jpg

Ako radimo mentalnu vežbu gde uzimamo telo zmije i putujemo univerzumom, počinju spontano u nama da se razvijaju neverovatne promene, koje bi svako itekako poželeo. Na ovaj način je vežba otvorila nove dimenzije u nama i upila nesvesne sadržaje, a da mi i ne moramo da znamo kako. Ove tehnike su redovno prisutne kod tzv. “primitivnih” naroda, koji su u dubokoj vezi sa majkom prirodom. Da li je neko primitivan zato što ne gleda televiziju i ne šalje SMS poruke? Istina je, kao i obično upravo obrnuta.

Ovaj proces je ono što nazivamo inicijacijom ili sticanjem istinskog znanja, a ono što prevodi sadržaj nesvesnog na jezik ega nazivamo gnostičkim ili okultnim sistemima.

Pojam „gnostički“ potiče od hrišćanskih sekti koje su se pojavile početkom nove ere u oblasti Sredozemnog mora i koje su širile Hristovo učenje putem lične spoznaje – gnosis. Gnostičko učenje nije učenje uma već učenje srca i jedna od ključnih pretpostavki je postojanje božanske iskre u čoveku, pored njegove fizičke i psihičke strukture. Zadatak čoveka je da ovu iskru oslobodi i spoji je sa božanskom esencijom koja ju je i stvorila. Ali ljudskoj prirodi je ovo strano pošto je zaražena idejom lažnog tvorca ( Demiurg ) tj. materijom i ona ne smatra da postoji išta spiritualno sa one strane uma. Gnostici su teologiju nazivali ispraznim intelektualisanjem oko duhovnog jezgra religije, pa svoje učenje nisu zasnivali na teologiji već na mitovima. Mitovi se mogu različito tumačiti i nisu zabranjeni za izučavanje ličnim iskustvom, za razliku od dogme. Pošto nisu priznavali dogmu, gnostici su optuženi za jeres.

U naše vreme gnosticizam se transformisao u razna okultna učenja koja imaju slične metode spoznaje i u biti se malo razlikuju.

Sistemi na kojima sam se obučavao su zasnovani na apstraktnoj logici, mentalnim vežbama, postizanju viših stanja svesti i uvida, prizivima božanskih sila i vežbama lucidnih snova i Astralne projekcije. Zbog velikog interesovanja za Astralnu projekciju, ovde treba naglasiti nešto što je ljudima uglavnom nepoznato. Ova tehnika je deo organizovanog sistema i prvih par godina se radi pod vođstvom, dozirano i u kontrolisanim uslovima, inače nas uvodi u apstraktni, nerealni i nepostojeći svet, kreiran iskustvima našeg ega, što može da deluje loše na psiho-fizički integritet učenika ukoliko postoje izražene mane karaktera. Otuda toliko različitih opisa, lažnih uvida i viđenja koječega.

Često smo svedoci da ljudi traže „ učitelja “ i da ispoljavaju veliku žeđ za znanjem, ali nažalost, uvek traže da to znanje ima praktičnu primenu (i to odmah). Ljudski ego bi želeo da svet pokori svojoj volji, svojim niskim nagonima i strastima. Upravo u tome leži razlika između magije sa jedne i gnoze ili religije sa druge strane. Mag uvek pada na kolena pred mistikom, jer on dobro zna koliko je njegovo delovanje naopako. U Srbiji nema „učitelja“ i ne odazivajte se psima koji se tako predstavljaju jer ćete zajedno otići gde ne treba ( i pre vremena). Sa druge strane, ljudi željni znanja pokazuju neverovatnu dozu poniznosti i pokornosti. Prvo što vam istinski učitelj savetuje je da nikada i ni po koju cenu ne dozvolite da vam drugi nametnu svoju volju. Ako se to desi, pa makar i slučajno, učenju je kraj.

Učitelj se uvek stiče naizgled potpuno slučajno. Da bi uopšte mogao da podučava mora u energetskom smislu da bude daleko razvijeniji od učenika i sposoban da znanje prenese.

Teorijska i praktična obuka se izvode sa ciljem da izazovu potrebu za inicijacijom, što predstavlja veliki kvalitativni skok unapred. Inicijacija se mora izvesti u pravom momentu ili će biti neuspešna. Obično se koristi neki ritual ali i ne mora, on često samo služi da podigne koncentraciju i da doda potrebnu dozu svečanosti. Da bi bilo jasnije, navešću slične rituale u svetovnom životu: čin mature, proslava punoletstva, čin venčanja i sl. Znači kraj starog načina života i početak novog.

Nailazak inicijacije se prepoznaje po gomili nevolja koje odjednom počnu da nas snalaze i po odsustvu želje za daljim učenjem. Učitelj mora da uvidi taj momenat i da pristupi izvođenju. On dolazi u kontakt sa silama koje učestvuju u tom važnom trenutku i prenosi energiju na učenika. Učenik mora da zna šta se događa i da svojom voljom taj čin prihvati. Nakon toga, njegova energetska struktura je izmenjena i on zaista postaje nova ličnost sa novim pogledom na svet. Kada obavi sve potrebne inicijacije učenik napušta obuku i svoje znanje prenosi dalje.

Krajnji cilj je direktna spoznaja Apsoluta i postiže se opisanim sistemom inicijacija. Na moj veliki užas, često su mi namerno davane pogrešne instrukcije, tako da sam morao dobro da uključim mozak, što je kad pogledam u nazad bilo ispravno. U početku sam radio samo vežbe analogije i intuicije, što je dobar način pokušaja uvida za netrenirane osobe.

Primer mog razmišljanja iz tog doba: umetnost, kao ključni pokretač ljudske kreativnosti, kulture i misli je istrošena i isprazna. Sve što vredi odavno je stvoreno, novih velikih dela i pravaca nema i analogno tome svet ide ka svojoj kulminaciji i kraju. Sledi – mora doći do velike planetarne inicijacije, koja će doneti nove vrednosti. Bio sam srećan kad sam kao potvrdu, od jednog astrologa čuo za 2012. godinu i šta ona donosi - kraj sveta onakvog kakvog ga danas poznajemo, i to u nuklearnom ratu! Eto čemu se mlad majmun raduje – sopstvenoj propasti i kraju civilizacije! Srećom, astrologija ( a i svi proroci redom ) uglavnom greši i za to postoji jak razlog, ali to je neka druga tema.

Sticajem raznih okolnosti obuku sam morao da prekinem pre vremena.

Sad se postavlja pitanje šta da radi neko ko nema učitelja i da li on može da se samoinicira? Za tako nešto je potrebna jaka volja i mnogo samostalnog lutanja i učenja. Mora da se pronađe sistem obuke u literaturi, a koji odgovara ličnosti i uporno samostalno radi dok se ne vide prvi rezultati. Kad se čovek uveri u sopstveni napredak sve postaje lakše, vrata mu se otvaraju i on spontano prelazi na više nivoe. Naravno, sve to duže traje nego u prisustvu učitelja i teško je prebroditi „ suve “ periode koji prethode inicijaciji pa se može desiti da čovek odustane od obuke. Ali, ko jednom stupi na Stazu svetlosti zna koliko je jak njen zov. I još nešto: priroda ume da pomogne na taj način što nam kreira događaje koji su prelomni u životu i posle kojih više ništa nije isto. Da li će oni biti lepi ili ružni zavisi od predznaka u našem karakteru. I najvažnije: ako osećamo istinsku ljubav prema svemu što je Bog stvorio, nije nam potrebna nikakva obuka ili učenje. Naše je samo da božanskom iskrom u sebi osvetlimo svet u kojem živimo i to bi bilo to... Sad dobro razmislite o svrsi života.

Za ilustraciju opisaću moju predposlednju inicijaciju koju je moj učitelj obavio, jer je bila zaista izuzetno iskustvo i ostavila je velikog traga u mom biću. Ona mora da se radi u prisustvu medijatora ( učitelja ), jer ako ne uspe može da izazove jako loše posledice.

Ko pročita njen opis mora da shvati da televizija, iživljavanje političara i besomučna trka za materijalnim ne čine sav naš život. Svako zna da duboko u suštini svog bića oseća prazninu i da nešto veliko nedostaje. Ovo je to što nedostaje:

U trenucima mog najvećeg očaja i porodične tragedije dobio sam sledeću strahotnu i najsvetiju od svih molitvi:

„O, Ješua, O, Ješua, Moj Presvetli Nebeski....”( dalje ne navodim, jer njeno izgovaranje čak i na našem jeziku nosi dozu nepotrebnog rizika).

Ova molitva se izgovara na aramejskom jeziku, apsolutno mora biti praćena ispuštanjem krvi iz tela na bilo koji način, i mora se osećati takav duševni bol da nismo u mogućnosti da mirno stojimo ili sedimo.

Posle nedelja priprema, molitvu sam izgovorio u noći pravoslavnog Božića, daleko od domovine i svog naroda. Nikad u životu se nisam osećao jadnijim i usamljenijim. Ta usamljenost, jad i hladna noć bez zvezda uveli su me u stanje duha kakvo nikad ranije nisam doživeo.

Krv je tekla i ja sam video – Njega nasmešenog i predobrog kako sedi do oca svoga u svetlosti i znao sam šta treba. Nešto je strahovito puklo u blizini i pao sam kao pokošen. Probudio sam se posle mnogo vremena veoma iscrpljen, ali istovremeno obuzet neizrecivom srećom i spokojem. Svet je izmenio svoje lice i godine koje su nailazile bile su ispunjene potpunim mirom i harmonijom.

Najveća snaga čovekova ogleda se u njegovom najdubljem miru. Hrist u mojoj duši dao mi je tu snagu zauvek.

Ovo je bio odličan način da svoje jadno postojanje približim Presvetlome i da osetim njegov dodir. Sve što je manje je ništa. Ako ne uspe iz prve, sledi trajni i neporeciv gubitak jastva, prerana anihilacija ega i služenje Ničemu. Odlazak u ništavilo mračnim stazama sefire Daat. Ovo se događa samo jednom ili nikad u životu, a ako se desi, zaista treba imati petlju. Inicijacija u gnostičko hrišćanstvo je i objašnjenje zašto su se prvi hrišćani sa radošću smrti odazivali. Ovo se izgubilo u vekovima koji su nastupili posle, ljudska slabost je prevladala i svetlost je potamnela. Otuda sve nevolje sveta.

Zoran iz Zemuna

http://www.zoranizzemuna.com/

 

Poslednje ažurirano subota, 14 jun 2014 19:32
 
O VREMENU I VREMENSKIM KAPIJAMA (PORTALIMA) PDF Štampa El. pošta

Budući da je vreme urušavanja, trodimenzionalna struktura više nije na svome mjestu.

Sve više stvari se događa u svakom trenutku, pripremajući tako mentalni slom.

U ovom trenutku, u velikoj mjeri, sve izgleda kao igra. U svakodnevnomn životu postoji puno energija oko vas, koje vas pozivaju da ih uočite i preformulišete vaša osnovna uvjerenja o stvarnosti.

Vi svi djelite uvjerenje da se vreme može mjeriti s satom. Svako se slaže da vreme ne postoji, govoreći da je konstrukcija(iluzija). U stvari svaka 'x' godina mora prilagoditi svoje vrijeme s „srednjim vremenom“, jer je preostalo malo vremena.

           8.jpg

Jedna od stvari koju svatko od vas može promjeniti, je vaša percepcija vremena. Nemojte dozvoliti da drugi definiraju vaše vreme govoreći vam "Nemam vremena." Vreme je u kolapsu, možda imate osjećaj da ste ubrzali. Kada vašem tjelu šaljete poruku da je vreme isteklo, vaše tijelo zapravo samo pokreće brojač.
Postoje mnogi ljudi koji su „poludeli“, jer primjećuju vremenski kolaps, ne znajući kako to protumačiti. Ne zaboravite da živite svaki trenutak 'sada', koje se neprestano širi, i kada to otkrijete u sebi, to će vam poslužiti za održavanje ravnoteže. Ovo je poruka koju kosmičke zrake šalju prije početka haotične pobune, da bi mogli napraviti reorganizaciju svoje percepcije i koncepta o svijetu u kojem živite.

Vrijeme je sada promjenjivo i ne može se mjeriti satima. Vreme možete promjeniti, zakriviti i premjestiti. Do urušavanja vremena je došlo kolektivnom psihom planeta koji je bombardiran s novim konceptima, idejama, inovacijama i alternativama u tom vremenu. Neovisno, u trenutku buđenja i vi možete proširiti svoje iskustvo kroz samo-realizaciju. Budući da imate afinitet za spajanje sa vanzemaljskom inteligencijom, planet se počinje kolektivno pripremati za primanje veće inteligencije i odgovornosti. Iako izgleda da sisate vaš svijet, jer je toliko korupcije, imajte na umu da se oba polariteta događaju istovremeno.

Oni koji nose Svjetlo su sve moćniji, i unutar nekoliko godina mnogi će biti iznenađeni snagom ovoga naroda, kao što ste vi. Imajte puno povjerenje u sebe i u vaše zajedničke misli o novoj verziji stvarnosti, u kojoj ljudi na Zemlji mogu izraziti svoju slobodu i poštovanje.

Jasno je da su Maje Čuvari vremena, koji su povezani s Plejadanskim sustavom. Oni su majstori i izvan vremenskih događaja. Oni su učitelji u kreiranju privremenih ključeva - odvojeni stvari, tako da se događaj može izravno dešavati ispred vas ali zbog privremeni „brava“, niste ih u mogućnosti vidjeti. Privremene „brave“ ne dopuštaju vašoj svjesti da raspozna simultanost vremena.
Maje su imale temelje, u smislu vremena, kao i za stvari koje se događaju danas. Egipćani su učinili drugi posao, oni su imali bazu, s Inkama i Indijancima je isti slučaj, ali malo drugačije. Svaka civilizacija je zatvorena u vremenu odigrala svoj dio kreirajući događaje, i sada je sve spremno za otvaranje, u ovom segmentu postojanja, u kojem postojite.

Čuvari vremena se kreću kroz događaje poput zraka Svjetlosti koje putuju u raznim situacijama i u različitim smjerovima. Čuvari vremena Maja bili su u stanju usidriti na Zemlji podatak koji će osjećati buduće generacije, jer su bili multidimenzionalni. Oni su mogli putovati napred-nazad i bočno, u vreme i njihove civilizacije, koja je bila bazirana na putovanja kroz vrijeme. Oni su ostavili mnoge tragove iz ove priče pokopane širom Meksika. Njihovo „sada“ je postalo više značajno, jer svrha je bila da "sada" raste, i „sada“ se koristi iz njihovo „sada“. Maje su željele stvoriti paradigmu, opisujući ono što će se dogoditi, ciklusi koje ćete uzeti za vašu Zemlju, i cikluse kosmičkog Vremenskog Portala. Zemaljski ciklusi se odnose na Sunce, Mjesec i ostale planete u vašem solarnom sustavu, koje imaju veliki utjecaj na vaše elektromagnetsko fizičko tijelo. Maje su shvaćali da Zemlja ima povezan sustav rotacije, koji je mnogo veći od samog Sunčevog sustava.

Majanski kalendar precizno ukazuje cikluse „raja“ i „pakla“. Maje su znali svoj datum polaska i bili su za to pripremljeni. Promatrano iz njihove točke gledišta, Maje su prebačeni na jednu drugu dimenziju. Istina je da Maje još uvijek žive i postoje. Maje su znali da dolazi vreme kada će morati napustiti planet, također su znali da će doći dan kada će njihovo znanje, njihovi ključevi koji su za vas biti pronađeni, i da će ih obitelj Svjetla otkriti. Već postoje ljudi koji su otkrili te ključeve. Maje su znali cjelu priču o svojoj svrsi i zašto su došli, da ostave tragove budućnosti, koja je "sada".

Kalendar Maja je dobar i vredi ga uzeti u obzir, jer označava kraj jedne ere za vrijeme zimskog solsticija, 21.12.2012. Vremenski Majstori su gledali i čekali da vide što će učiniti kada se pojave špekulacije. Koncept 'kraj ere"znači da imate petlju, ali to ne znači kraj Zemlje.

Kako se protežu ova poslednja vremena, bit će promjenjena dimenzija na ovoj Planeti. Tu su oni koji sada mogu primiti dimenzionalne promjene i ulazak u četvrtu, čak i petu gustoću. Tjekom sljedećih par godina prevladavaće nove frekvencije na ovoj Planeti, i verzija vašeg svjeta će biti katapultirana u novi ciklus, dok će oni koji se ne mognu usaglasiti s novim vibracijama otići u „propast“, u apsolutni kraj.

Maje su otvarale vremenska vrata, tako da se njihova svjest kretala kroz njih. Budući Čuvari vremena, oni koje otvaraju mnoga vremenska vrata, nalaze se u cjelom svijetu. Možda se pitate, kako je moguće da je ta tajna od vas sakrivena - kako je bilo moguće da vas tako kontrolišu i izoliraju, ako su ta druga bića tamo u drugoj realnosti, zašto ih ne biste našli?. Razlog je mreža i zaključavanje je ovog puta na postojecu mrežu.

Vaša civilizacija je bila u zatvoru tijekom većine vremena, u primarnom sustavu koji dominira vremenskim tunelom.
Vaš Vremenski portal je zatvoren u trećoj dimenziji.

Civilizacija Atlantide je još jedna koja je izgradila mrežu podataka za ovaj trenutak.

Ne zaboravite da je sve stalno, kao i civilizacije koje su beskrajne.

Vi mislite da je Atlantida bila uništena, i da više ne postoji, te da je stoga morala postojati u prošlosti. Ovo je verzija stvarnosti.

Ali istina je da postoji civilizacija Atlantide, da sve nije uništeno – civilizacija Atlantide, koja rješava svoje dileme, naći će rješenje da nema potrebe da se uništi zloupotrebom vlasti. Nešto slično će se dogoditi i na ovom svjetu. Neke verzije će pronaći rješenja i ući u zlatno doba, a drugi će biti uništeni.

Atlantida ili bilo koja druga civilizacija može postojati u budućnosti. Civilizacije su kontinuirane - to jest, izvan ograničenja vremena. Doista, Atlantida je verzija budućnosti, gdje pojedinci moraju pronaći vlastita rješenja.

Možete sudjelovati u energijama zadnje Atlantide, jer sve je ista energija, ali reinkarnirana verzija. Svrha povratka u prošlost može biti da se ozdravi i uči pravilno korištenje energije.

Ima onih vanzemaljskih inteligencija koje znaju kako zaključati Svjest u vremenu. Mjenjajući frekvenciju modulatora na takav način da, ako postoje drugi koji žele provjeriti i saznati gdje i kako se miješati s određenim energijama, neće ih moći pronaći. Budući da su vremenski ključevi smješteni ovdje u vremenskim portalima, zbog vremena koje je u posjedovanju, oni koji su vani u svemiru, nisu mogli pronaći Zemlju.

Svjetlo vašeg postojanja bilo je izbrisano. Zemlju nitko nije mogao naći, uspostavljen je drugačiji elektromagnetski spektar, koji je potpuno bezličan, i nije uopšte snimao tip Svijesti koja je na Zemlji. Zemlja je bila skrivena - u karantinu.

VREMENSKI PORTALI I KAPIJE VREMENA


Kada nađete način da otključate vreme – pojavit će se druge realnosti, spojit će se i okrenuti, i vi ćete biti jako povezani sa svojim višim identitetom. U narednim godinama morate se pripremiti za ovu infiltraciju znanja. Vi ste na ubrzanom putu priprema za otvaranje vremenskih brava i spajanja sa vašim identitetom. Ključevi vremena sprečavaju civilizaciju od mješovite realnosti. Kada ih otvorite moći ćete ući u novi svijet u kome će biti fuzija mnogih realnosti. Ako to učinite s mudrošću i znanjem, kako koristiti Svjetlo, može vam biti vrlo korisno.

Sve vreme je istovremeno. Oko svakog Planeta ima slojeva energetskih mreža, što omogućava doživljaje iz različitih razdoblja. Poravnanje Planetarnih tjela otkrit će mnoge portale ili otvore, koji vode do planetarne stvarnosti gdje postoji drugi život. Možete se naći na Zemlji i ona vam može izgledati potpuno prazna, ako se nađete u odgovarajućem položaju. Tako bi se netko mogao vratiti u Zemlju koja je postojala dvjesto ili petsto godina unazad - to su realnosti.

Postoje slojevi i slojevi mreža okolnih svjetova. Kada se ovo promjeni i mreže premjeste, počeće kreiranje različitih stvarnosti i različitih energija. Kada vi protresete i izmjenite vasu mrežu, vi prolazite kroz portal, moći ćete istovremeno ući u svijet prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Portali su zaštitni mehanizmi koji su postavljeni oko Planete. Posjed, razvoj ili stvaranje portala je težak zadatak. Moramo držati energiju i frekvencije kada se Portal otvori.

Postoje mnogi portali na Zemlji
, a mi ćemo razgovarati o nekim.
Postoji jedno područje u Meksiku/Srednja Amerika, jedan na Sinaju i još jedan na Tibetu.
To su tri glavna Portala kroz koje energija ulazi i napušta planetu.

Portal na Bliskom istoku je jedno od najvažnijih područja ove planete. Bermudski trougao, mjesto antičkog doba Atlantide, on je također služio kao portal na planeti. Ali sada, te energije su kaotične i zbunjene, a ta mjesta nisu više sigurna. Netko bi mogao tamo biti uhvaćen sukobom i kaosom koji se događa u tim područjima.

Ostali portali su na Uskršnim otocima, Mount Fuji, Mount Shasta, jezero Titicaca, Nazca linije i Uluru.

Drevne kristalne lobanje često su otvarale prostor portala. Ljudi koji ih posjeduju, ili su Čuvari Portala, također imaju mogućnost pristupa Vremenskim tunelima.

Neki ljudi mogu putovati kroz tunele vremena, dok drugi ne mogu uskladiti svoju svjest da posjeduju različite frakcije postojanja kroz kosmos i svemir. Ako imate mogućnost putovati kroz Vremenske tunele, što je nevjerojatno znanje, onda znate i kako umetnuti varijable u elektromagnetskim portalima. Ako znate putovati kroz ove tunele, mnogi događaji vam se mogu nizati kroz ono što zovemo vreme, krećući se preko plimnih valova od jednog mjesta na drugo, kroz razna postojanja. Nemojte se brinuti u vezi tih događaja ili mogućih vjerojatnosti; to je sve bez bez dizajna - iluzija. Čak i ako znate da će se svi događaji dogoditi sinkronizirano, poštujte viši red i oblike tih događanja, jer pravi show će stvoriti Boginja.

Glavni vremenski tuneli trenutačno se obnavljaju, čime se osigurava veći unos energije na planetu. Mi moramo pomoći da se izgradi mreža, tako da se kod incidenta prvog reda mreža može spojiti i sve promijeniti na Zemlji. Kada se to dogodi, promijenit će se cjelo vreme.

Sve je bitno u postojanju, a postojanje se u svemu može popraviti, ne uništavati ga koristeći, što je glavni zadatak. Postoje cjeli djelovi svemira poput ovoga, koji sada rade na čišćenju. „Mi mislimo da smo mi stvorili zagađenja na Zemlji“?
Možete li zamisliti kako je trenutno zagađen i haotičan vaš svemir, jer su sve vremenske linije rastavljene? Moglo bi se desiti da napustite svoju kuću, da krenete u shopping i da se ne mognete vratiti kući, jer se stvorila praznina kroz rupu. Umjesto vaše, tu je sada druga stvarnost. To je ludilo.

Jednog dana sve će biti integrirano. Vaš Svjest je složena od izazova koji postoje od početka, oni su stvorili ovu zamku zbog nedostatka poštovanja prema stvaranju. Niste u fizičkom tjelu imali čast da hodate kroz Tunele Vremena čineći ono što osjećate. Igramo opasnu igru, ali, kada to uvidimo, promijeniti ćemo važne činjenice. Mi ne želimo reći da sve to ovisi samo o nama. Mi djelujemo pod vodstvom naših učitelja, Čuvara vremena. Gledajući širu perspektivu, ukazujemo vam na ogromnu odgovornost u cilju uključenja vaše svijesti.

Živa biblioteka Zemlja će s novim protokom energije napraviti zajednički vibracijski pomak. Priroda, veličanstvena planeta Zemlja, će vas naučiti kako iz Vremenskog Tunela izaći na vrijeme.

Otkrili smo da događaji dolaze iz budućnosti. Događaji se mogu pojavljivati iz budućnosti ili prošlosti. To je neprekidna igra. Mi smo ovdje da vam pomognemo da promjenite prošlost i sadašnjost Plejada, jer to je naša verzija "sada." Sve radimo za reorganizaciju i restrukturiranje postojećeg tiranskog prisvajanja budućnosti.

Istina je, da je vaša prošlost uhvaćena za našu sadašnjost, i mi smo se vratili da promjenimo vašu(našu) prošlost, da bi promenili vašu(našu)budućnost...

Na kraju ćete dobiti potpuno različitu matricu igre, jer ćete promjeniti prošlost Svemira.
Tako stvari stoje. Mi smo rekli da smo se vratili iz svoje budućnosti da bismo promjenili prošlost. Vrlo smo napredni.
Mi mjenjamo cjelu povjest Svemira, stvaranjem Paralelnog Svemira. Takvi paralelni svemiri – su dio planova koji pokreću mehanizme vremena, u vašem slučaju, promjenom memorije, mjenjaju se i događaji.
To možete učiniti isto u svom osobnom životu. Također možete promjeniti svoju prošlost, samo morate biti fleksibilni kada ste saznali i odlučili da igrate ovu igru.

      ( Plejadijska objava )

Izvor: http://www.joschua.biz

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 05 novembar 2012 21:13
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 18

Posetioci

Broja? poseta

Danas24
Ju?e177
Ove nedelje1009
Ovog meseca4494
Ukupno1196773
Tvoja IP adresa je:54.158.253.14
top