logo.png
      
Po?etna Vodi? za Radnike Svetlosti - tekstovi Plavog Zraka
Vodi? za Radnike Svetlosti - tekstovi Plavog Zraka
LI?NI KURSEVI O ?UDIMA... PDF Štampa El. pošta

„Kurs o čudima“ je duhovni priručnik iz devedestih godina prošlog veka. Neobičan po tome što se sastoji od praktičnih lekcija za vežbanje, dakle – ne samo od duhovnih teorijskih objašnjenja.

Cilj ovog duhovnog kursa je da čovek, kroz praktične vežbe, promeni svoju percepciju (doživljavanje, viđenje) stvarnosti u kojoj živi, sebe, života, da se oslobodi od iluzije od odvojenosti od Boga i da shvati iluzornost sveta u kojem živi.

Postoji korist samo od čitanja dobrih duhovnih knjiga-tekstova, jer se usmerava pažnja na pozitivne, uzvišene sadržaje, na Više svetove, na Uzvišena Bića Svetlosti...

Ipak, onaj ko ozbiljnije teži duhovnosti, ne može se zadržati samo na tome. Ipak -  samo čitanje knjiga ne menja suštinski čoveka. Sve dok on ne krene da menja svoje nazore, stavove, percepciju sebe i sveta oko sebe, pod uticajem tih knjiga.

To se može spontano i sporadično dešavati i bez neke čovekove posebne namere i plana. Ozbiljniji duhovni rad podrazumeva sistematsko organizovanje primene duhovnih učenja u svom životu, kao što se nekada duhovna obuka izvodila sistematski kod duhovnih učitelja.

„Kurs o čudima“ je takav jedan priručnik sa lekcijama čiji je cilj da se promene izvode sistematski.

 

11.jpg

NOVI „KURS O ČUDIMA“, KOJI ĆE OVDE BITI IZLAGAN, BIĆE SAMO MODEL – KOJI MOŽE SVAKO DA KORISTI ZA FORMIRANJE SVOG „KURSA O ČUDIMA“.

Svako može da izvuče iz duhovnih učenja koja smatra dobrim i korisnim – najbolje ideje, može da ih organizuje na način koji će ovde biti prikazan, i – eto njegovog ličnog „Kursa o čudima“. Suština je u usmerenosti na to da se menjaju soptveni nazori, stavovi, te da se ti nazori i stavovi praktično primenjuju. Ili: da se bar prave planovi, zamisli, poklušaji da se oni praktično primene.

Deo: „PROMENA STAVOVA-PERCEPCIJE“ odnosi se na promene u odnosu na opšte prisutne stavove i percepciju nas samih, sveta oko nas. Kod nekoga su se u svesti neke promene već desile, neko neke od promena koje će ovde biti navedene – i ne želi da izvede. Kao što je rečeno – ovde je suština u jednom modelu, ne u konkretnim sadržajima, svako ovakav model može da ispuni sopstvenim izborom duhovnih ideja, ukoliko mu ne odgovaraju one koje će ovde biti navedene.

Deo: „PRAKTIČNI KORACI-ZADACI-VEŽBE“ sam po sebi je jasan, kao što je rečeno: za početak je dovoljno da čovek u svojoj svesti formira određene odluke i slike svojih delovanja, ponekad će nešto od toga i realizovati, ponekad neće, ali – sa nekakvim pra-početkom praktičnog delovanja u pravcu primene pozitivno izmenjenih duhovnih nazora, u jednom trenutku treba krenuti, pa makar još zadugo to bila samo vizualizovanja onoga što treba menjati, što treba preduzimati.

Napomena: redosled lekcija ne zavisi od nekakvog sistema, jer se u duhovnim učenjima i ne može govoriti o zatvorenim sistemima znanja, kao u slučaju postojećih nauka. Pošto se u duhovnosti uzima samo ciklično, spiralno osvajanje novih nivoa Istine, što znači da stalno napredovanje u shvatanju Istine podrazumeva i stalno rušenje eventualnih prethodno osvojenih sistema duhovnih znanja. Dakle, svako može da formira lekcije onako kako u njegovu svest dolaze ideje iz duhovnih učenja koja je odabrao.

Formiranjem sopstevnog „Kursa o čudima“ – svako jednostavno uvodi red u duhovne infomacije koje izabere, dakle, bira u mnoštvu – za sebe najkorisnije od informacija, a takođe se one kroz makar kakve pokušaje praktične primene učvršćuju u svesti, jer je jedan od poznatih principa: najbolje se nauči ono što se na bilo koji praktičan način i primeni.
Svako svoj „Kurs o čudima“ ispunjava konkretnim imenima osoba, mesta, datuma, poslova... u vezi sa kojima planira da preduzima korake u svom duhovnom radu.
Tako da svakome njegov lični „Kurs o čudima“ može da bude i neka vrsta podsetnika za  neka svakodnevna delovanja, i u duhovnosti, i, šire, u životu.

Kako ostvariti kontakt sa Višim svetovima

Kontakt sa Višim svetovima i Visokim Bićima Svetlosti (svecima, unutrašnjim duhovnim učiteljima) ostvaruje se samo kroz smirivanje uma, u tišini i izolovanosti. Kao što se kaže u jednom učenju: na nivou čovekovog srca.
To je put za ostvarivanje kontakta. Do kontakta će sasvim primetno doći onda kada se steknu čovekovi unutrašnji uslovi (dovoljna opuštenost i dovoljna karmička očišćenost).
 Čovek treba da, na osnovu ovog stava, planira seanse usamljenog opuštanja u toku dana, onda kada ima uslova za to. Bez koncentrisanosti na bilo kakve sadržaje, ili: odstranjivanjem svih sadržaja koji mu mogu smetati.
Tada može da pomisli-zapiše upravo ovo što je rečeno: da na ovaj način teži uspostavljanju kontakta sa svojim Višim Ja, sa Višim svetovima, da iskaže-zamisli svoju veru-ubeđenost da do takvog kontakta može doći, kad se steknu njegovi unutrašnji uslovi, tj. da do takvog kontakta i dolazi, ali još uvek ne na niovu svesnog uočavanja.

Molitva, kao vid razmene energije sa Višim svetovima
   
Čitanjem molitvi usmerava se pažnja-energija ka Višim svetovima i ka Visokim Bićima Svetlosti, najčešće ka nekome od njih konkretno, ko se u molitvi imenuje, kome se čovek obraća.
Takođe, čitanjem molitvi čovek privlači pažnju energiju Visokih Bića Svetlosti, privlači tu dopunsku energiju u fizički svet. (Naravno, potrebna je izuzetna osetljivost i potpuno izolovan život, da bi se sve ovo neposrednije i registrovalo. Onome ko ta suviše suptilna energetska dešavanja ne može da registruje – preostaje da u to veruje, da ima svest otvorenu za tu varijantu.)
Tako se uspostavlja kruženje energije između fizičkog i Viših svetova.
Onaj ko čita molitve (naravno, računa se da smu poznati uslovi za ispravan pristup molitvama), već ispunjava praksu vezanu za ovaj stav.
Jednio što je dodatno korisno ako ima u vidu ovaj stav, da ponekad pomisli šta se dešava dok čita molitve: usmeravanje pažnje-energije – privlačenje pažnje-energije.

 ( Autor Plavi Zrak)

Izvor: www.objave.com

 

Poslednje ažurirano subota, 14 jun 2014 19:34
 
PDF Štampa El. pošta

Za one, koji su se zaigrali u nitima paučine iluzija, pa zaboravili da je Trenutak.

Jer nisu ni mogli da znaju da je Trenutak, jer nisu blizu toga da znaju da je Trenutak.

Jer je i Isus rekao: "Oprosti im, Oče, ne znaju...!".

Shvatam ih.

Shvatam... Ili se bar trudim da shvatim...

I naše učitelje po školama, koji su se uskopistili sa svojim praistorijskim učiteljskim vizijama.

I srpski "GRAND"-vašar, i holivudski cirkus, i razne ratničke, špijunske, naučničke, mudrodržavničke, preduzetničke ii sve ostale igre i igrice kompleta Maya.

I seksualne opsesije, devijacije, fluktuacije, i sve te cije.

I one koji mi smerno pristupaju, da me namagarče, prevare, uzmu, zakinu...

  11_1.jpg
Da me napadnu, potcene, ogovaraju, nametnu blesave obaveze...

I meni, i svima oko mene, i svima dalje od mene.

ZNAM, DA JE OVO Igra, U KOJOJ SU SE ONI ZAIGRALI.

IAKO JE Režiser VEĆ OZNAČIO KRAJ IGRE, IAKO POZORIŠNO ZVONCE ZVONI LI, ZVONI!

A glumci: profesori, policajci, političari, duhovnjaci, bogataši, siromasi, službenici... - IGRAJU LI, IGRAJU!

SVET SE TRESE, KOSMOS SE TRESE, ZVONO ZVONI ZA UZBUNU, A ONI IGRAJU LI, IGRAJU!

Oprosti nam, Bože, nisu mogli da znaju i osećaju ono što im i nije blizu toga da znaju i osećaju!

Znam, da mi moramo da se vežbamo da preuzmemo odgovornost za našu Planetu.

Znam, da zbog toga i upozoravaš, preko Svetlosnih kanala, da smo odgovorni...

Ali, znam i da znaš da nismo mogli biti svesniji od ovoga što jesmo!

Daj snage svakome, ko svoju volju otvori za to, da učini maksimalni napor koji mu je u njegovim dosezima svesti moguć!

Neka i tako, zanemarljivo-minimalno doprinese olakšavanju Planeti. Tu i zanemarljivo-minimalno ispada kao ogromno.

Daj snage svakome, da u presudnim trenucima, ako ih bude, okrene svoj pogled gde treba, da time stvori sebi bolje uslove za neka buduća lakša brušenja.

I daj nam svima veću snagu međusobnog razumevanja i smirenog suočavanja!

Lemurijanska Nebeska Luda

Kažu i pričaju ljudi, beše na Lemuriji dvorska funkcija - Nebeska Luda.

Zabavljaše on ljude, ali malo i istinu zboraše.

Bez ustezanja.

I nisu se na njega ljutili ni kralj, ni kraljica, ni dvorjani, ni obični ljudi po seoskim izbama...

Beše to, njegovo oglašavanje, i zakukuljeno-zamumuljeno, možda ni on sam sebe ne shvataše uvek lako, ali - zabavno beše.

Ponekad je bio kao kralj, ponekad prosjak, ponekad, mesija, ponekad neznalica, sve po Potrebi, dok...

...Dok beše potrebno.

Radiše on i još svašta drugo, ponekad kukurikaše, da budi i najavljuje Novi dan; elem, radiše on sve po Potrebi...

  11_2.jpg

Sanjaše on da ga penzionišu - da dobije ovce, koze i planinski mir.

Za kojima mu duša žuđaše.

Zapisi ne kažu da li je to dobio odmah po Svitanju.

Ili je morao još dugo, dugo da se Ludeka, sve dok...

... Sve dok se ljudi zapitavahu: "Je li ovo savršen ili nesavršen svet?"

Tj. sve dok je još bilo magle pred očima ljudi.

Kad se raspline sva magla, tada prestaje potreba za Ludekanjem, tada je sve Jasno i Kreira se na Svetlosti Jasnog Dana...

 ( Autor Plavi Zrak)

 

Poslednje ažurirano utorak, 29 maj 2012 21:47
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 17

Posetioci

Broja? poseta

Danas24
Ju?e177
Ove nedelje1009
Ovog meseca4494
Ukupno1196773
Tvoja IP adresa je:54.158.253.14
top