logo.png
      
Po?etna Sveta znanja i religije (Gnoza,Ezoterija i dr.)
Sveta znanja i religije (Gnoza,Ezoterija i dr.)
MO? SIMBOLA PDF Štampa El. pošta

Simboli nose moćnu privlačnost za ljude. Čak i danas, u doba u kojem materijalne perspektive vladaju ljudskom mišlju, mnogi drevni simboli, poput ankha, yin/yanga, američkih indijanskih dizajna, piramida te mnogih drugih, poprilično su popularni u nakitu ili u kući. Zašto simboli drevnih civilizacija i dalje ostaju integralni dio našega društva, čak u toj mjeri da ih tvrtke upotrebljavaju u komercijalne svrhe: u filmovima, kao logotipove, u televizijskim dokumentarcima itd.?

Ovaj članak se fokusira na svete simbole, simbole koji sadrže i predstavljaju nešto metafizičko, te spominje nešto od razloga zašto simboli pobuđuju toliku fascinaciju.

Simbologija, studiranje simbola, zvuči kao vrlo kompliciran predmet, ali interesantno, vi već imate nešto znanja o njima, a možda i malo intuicije, jer kako smo gore napomenuli, već smo okruženi, upotrebljavamo i nosimo simbole svaki dan.

Riječ simbol znači 'nešto što sadrži nešto drugo'. Simbol prenosi nešto, simbol reflektira nešto, a bilo je rečeno da je najbolja vrsta simbola onaj simbol koji najčišće prenosi ono što reflektira i gotovo ništa ne zadržava za sebe.

  7_1.gif

Postoji vrlo interesantna ideja koja je temeljna za razumijevanje simbolizma, simbologiju ili simbole same po sebi, a ta je da sve što vidite u materijalnome svijetu ima svoj duplikat u nevidljivom svijetu. Ovo nije nova teorija. Ovaj koncept je bio prisutan u svim drevnim civilizacijama.

Zapadni filozof koji je to eksplicitno opisao i postavio bio je veliki filozof Platon. Platon je živio u antičkoj Grčkoj između 4. i 5. st. pr. Kr. Jedan od važnih trenutaka Zapadne civilizacije je sramotna i nesretna smrt Sokrata 399. pr. Kr. Sokrat je bio Platonov učitelj, a poslije Sokratove egzekucije Platon se posvećuje širenju filozofije koju je Sokrat naučavao.
Platon govori o nečemu što se naziva "Arhetipi". Koncept arhetipova također se ponekad naziva i "Oblici", što je loš prijevod s Grčkog, ili pak "Ideje", puno bolji prijevod. A taj koncept kaže da su "arhetipovi" ili "ideje" nešto što stoji iza ovog materijalnog svijeta koji vidimo, dodirujemo, njušimo, kušamo ili čujemo. Sve oko nas na ovome svijetu je refleksija "ideje" te stvari.

Na primjer, kada vidite kuglu, to je manifestacija ideje kugle. Da li ste ikada vidjeli savršeni jednakostranični trokut? Ili savršeni kvadrat? Ili savršeni krug? Ne, niste, jer oni ne mogu biti stvoreni u manifestiranom svijetu. Bez obzira koliko savršeni krug, jednakostranični trokut, kvadrat, liniju ili pravokutnik mi pokažete, pronaći ćemo nesavršenost. Bez obzira koliko savršeno to napravili, uvijek će biti neke nesavršenosti.

Savršene geometrijske figure ne postoje u ovome svijetu. Ideja tih geometrijskih figura postoji, ali ne i fizički objekti. Matematički opis jednakostraničnog trokuta je stvarna. Matematički opis savršenog kruga postoji. Ideje postoje, ali inkarnacija tih ideja je nesavršena u ovome svijetu.

Koncept inkarnacije ideje je temelj za razumijevanje što to simbol jest. Simbol je "metafizički". On ide preko fizičkog svijeta.

Ako promatrate svemir, uvidjet ćete da je cijeli svemir simbol. Postoji nevjerojatna Ljepota u svemiru, a kada ga počnete ispitivati, i pokušate razumjeti, tada ćete shvatiti da je on simbol nečega iza.
Jedna od prvih stvari koju morate napraviti kako biste razumjeli simbole, jest da trebate izaći iz ovoga svijeta – makar malo. Morate se uzdići malo, kao kada želite pogledati što vas okružuje, popnete se na drvo ili piramidu ili planinu kako biste vidjeli malo dalje.

Ako ste se zaglavili u vlastitu kulturnu perspektivu, drugim riječima, ako je jedina perspektiva koju ste u mogućnosti percipirati vaša vlastita, koju je oblikovalo društvo, kultura, religija ili politika u kojima ste odgajani, tada će sve uvijek izgledati strano. Nećete biti u stanju vidjeti simbole ili ih razumjeti, vidjet ćete samo stvari koje izgledaju strano. Stoga jedna od prvih stvari koje moramo napraviti jest da pokušamo razumjeti iskreno, a to zahtijeva od nas da odemo malo iznad te zauzmemo malo višu perspektivu, malo suptilnije razumijevanje, malo dublje shvaćanje.

Ankh

Kako bismo ostvarili malo bolji pogled u ovu izgubljenu znanost znanu kao simbologija, uzmimo za primjer simbol koji je danas poprilično popularan: Ankh., da li ga kojim slučajem upravo sada nosite? Izgleda kao krug ili oval koji sjedi na vrhu velikog slova "T". Zašto je Ankh neprestano popularan u nakitu? Ono što je interesantno jest to što Ankh, koji nema živu religiju povezanu s njime već nekoliko tisućljeća, vrlo popularan i dan danas.

Ankh dolazi iz starog Egipta. U hramovima drevnih Egipćana, pronađen je postavljen u rukama bogova. On simbolizira vječni život. Naziva se KLJUČ ŽIVOTA, i on je ključ misterija prirode. Upotrebljavao se za otvaranje vrata između vidljivih i nevidljivih svjetova. Što se tiče individualnog ljudskog bića, ovo se odnosi na razliku između fizičke i duhovne egzistencije.

Stari su vjerovali da sve ima dušu. Biljke, životinje, čak i zvijezde imaju duše, vrlo velike duše. Duša kokoši očito nije ista kao duša čovjeka (iako ponašanje nekih ljudi danas može to ponekad dovesti u pitanje).

Prema drevnim Egipćanima, smisao života je duhovna evolucija. Inkarnacija je proces učenja, velika učionica. Ankh predstavlja otvaranje vrata između fizičkog života i duhovnog života. Međutim, ulazak u taj svijet zahtjeva očišćenje i edukaciju: čišćenje kako bi nas oslobodilo lažnih stavova i pogrešnih razumijevanja koja nas sprječavaju u realiziranju našeg punog potencijala, te edukacija koja iznosi vrline i darove koji su latentni. Stoga vi ste simbol, vi ste simbol vlastita duha.

Konačno, možemo analizirati kompoziciju Ankha, iako ćemo najvjerojatnije propustiti nešto važno, baš kao što nam kemijska analiza ljudskoga tijela neće reći puno o osobi koja ga nastanjuje.

  7_2.jpg

Ankh je kombinacija dva simbola, kruga i "T" ili Tau križa. Krug predstavlja savršenost, duhovni svijet beskraja.

Križ predstavlja inkarnirani duh ili manifestirani svijet. On je kombinacija okomite linije i horizontalne linije. Horizontalna linija je yin. Yin je mjesto gdje život započinje. Okomita linija je Yang, poput sunčeve zrake koja se spušta. Kako bi se moglo imati život, potrebno je imati te dvije stvari, potrebno je imati maternicu – Majku Zemlju, gdje život započinje i potrebno je imati impuls života. Horizontalna linija je kao površina mora, a okomita linija je poput munje. To dvoje se kombinira kako bi oblikovali križ, ili u slučaju ankha, Tau, na kojem sjedi krug. Tehnički činjenica da je ankh kombinacija dva sveta simbola čini ga amblemom.

Studiranje jezika simbola je zapravo učenje o prirodi, učenje o zakonima koji vladaju svemirom. Ankh je jedan od mnogih, mnogih simbola koji su namijenjeni da pouče i pomognu duhovnu evoluciju ljudskoga bića, ili da zapiše neke povijesne lekcije u svrhu edukacije. Kao dodatak tome, postoje jedinstveni simboli i amblemi koji predstavljaju škole mišljenja ili religije. Hijeroglifi i ideogrami svih drevnih civilizacija također su simboli.
Priroda je također puna simbola. Cvijet, geometrijski obrasci žila lista, oznake na životinji ili insekti, konstelacije na noćnome nebu; sve su to simboli. Što je s vašim snovima, težnjama i radu koje činite za vrijeme života, zar nisu možda i to simboli? Jesu. Mi živimo u svijetu simbola.

Da li nam sveti simboli mogu pomoći? Da, mogu nas podsjetiti na naš nevidljivi dio. Mogu nas podsjetiti da imamo besmrtnu dušu. A u mnogim slučajevima, ako su lijepo prikazani, mogu nas inspirirati. Ali mudrost je daleko moćnija od bilo kojeg simbola ili amajlije. Mudrost je stvarni ankh, ključ prema nevidljivim dimenzijama, ključ koji otključava tolika vrata.

Najbolji način da se uče tajne simbola jest da se slijedi preporuka antičkih Grka, "Spoznaj samoga sebe" - što je ekvivalent da se nauči tajna iza jednog od najvećih simbola: ljudskoga bića, simbola besmrtne duše i simbola svemira.

Članak preuzet i preveden sa: Alex Warren - The Power of Symbols

Izvor : http://www.hermetizam.com


Poslednje ažurirano subota, 14 jun 2014 19:32
 
TO?AK KARMI?KOG SRCA PDF Štampa El. pošta

7_1.jpg

Slika 1. Točak Života

Um je kao ogledalo; dok odražava, skuplja prašinu. Potreban mu je nežni povetarac Mudrosti Duše da skine sa njega prašinu iluzija. Nastoj, o putniče na stazi, da spojiš svoj Um i svoju Dušu!

Neznanje je kao zatvoren sud bez vazduha. Duša je kao ptica zatvorena u njemu. Ona ne peva, niti može da pomeri i jedno svoje pero, pevačica je nema, letačica je nepomična, i od iscrpljenosti vene.

Ali čak i neznanje je bolje od Znanja glave koja nema Mudrosti Duše da ga vodi osvetljava i da uzleti u Nebeske visine. Seme Mudrosti ne može da niče i raste u bezvazdušnom prostoru. Da bi živeo i sabirao iskustvo Umu su potrebni širina i dubina i vrhunci koji ga vuku Dijamantskoj Duši! Ne traži ove vrhunce u iluziji, već se uzdigni visoko iznad nje, potraži večitu i nepromenjivu Svetu Plamenu Mudrost, i ne veruj lažnim predstavama uobrazilje!

Potraži unutar sebe Večnog Čoveka, kloni se pohvala, o Čoveče; jer lažno učenje preziru Mudraci celoga sveta, a razvejavaju ga vetrovi dobroga Zakona Univerzuma. Učenje oka je za gomilu, a učenje srca je za odabrane! Učenju ime je Veliko Sito, Točak Dobrog Zakona brzo se okreće. On melje dan i noć. Odvaja plevu od zlatnog žita, otpad od brašna. Ruka Karme vodi taj Točak, njegovi obrtaji označavaju otkucaje Karmičkog Srca.

Budi dobre volje, i zadovoljan svojom sudbinom. Takva je tvoja Karma, Karma ciklusa tvojih rođenja, sudbina onih koji su, u svom bolu i tuzi, rođeni zajedno sa tobom. Raduj se i plači iz života u život, jer to je sve veza za tvoje pređašnje postupke … Srce je kao simbol Istinske Kosmičke Ljubavi naš jedini Hram u Večnosti, tako je zapisano u Nebesima!

Ako ne čuješ, ne možeš videti! Ako ne vidiš, ne možeš čuti! Viđenje i sluh se uče u tišini! Trojstvo prebiva u Slavi u neprolaznom blaženstvu, to je jedina zvezda vodilja, Vatra što gori i peče, ona je Vatra Svetog Ognja pročišćenja! Ti ćeš u tišini, prvo čuti i videti, a kroz Vatru Svetog Ognja razumevanje će ti se roditi samo! To je tvoj uspeh o Čoveče, jer ti ćeš se uzdići kao ptica Feniks iz pepela tvoga pročišćenja! To je Vatra Svetog Duha!

Stoga uđi, prikaži mi se Gospodaru, Ti koji imaš Silu, Snagu i Moć u Vatri, koji imaš svoj presto na Sedam Stubova. Na tvojoj glavi zlatna kruna u tvojoj ruci štap moći koji usmerava bogove ili sedam zraka manifestacije Sunca!

7_2.jpg

Slika 2. Ptica Feniks – Vatra Pročišćenja Svetog Duha

Žalost leči dok uživanje boli, jedino tuga čini čoveka skromnog. Čovek bi mogao biti bogat, ali ne bi bio srećan u duši sve dok je on zadovoljan sa svim materijalnim što ima. Život je kao mladić koji treba da se hrani sa ljubavlju. Život je najbolji učitelj, uči pomoću onoga što je preostalo od učenika, uvek. Srećan čovek ima dug put, život će dati njemu ono što bezgranično bogatstvo nikada neće moći! Naša patnja  je znak Večnosti, očajanje je dokaz untrašnje čvrstine, dok probuđeje donosi viđenje sklada.

7_3.jpg

Slika 3. Život

Mi nismo Ljudska Bića, koja imamo Duhovna Iskustva. Mi smo Duhovna Bića koja imamo Ljudska Iskustva! Ne postoji ništa bolje od snova i ideala da bi se jednog dana napravila budućnost!

7_4.jpg

Slika 3. Stvaranje Univerzuma. U svemu je seme svega, u nama je seme Univerzuma!

Um deluje kao neprijatelj onima koji ga ne kontrolišu, a kao najbolji prijatelj za one koji steknu kontrolu nad njim. – Bhagavad Gita.

Bolje biti prosjak na Nebesima, nego Vladar celog Carstva Senki – Materijalnog Sveta!

Onaj koji daruje puno ljubavi u jednom životu, u sledećem ostaje dugo mlad iznutra i spolja. Zamisli kako je Bog koji daje beskonačnu ljubav mlad iznutra i spolja!

Tok Večnosti je naš najbolji učitelj, upravljač našeg života je naše Svetlo i Životna Vatra, a naše Razumevanje je najbolji dar koji smo dobili od Večnosti!

Za sve što si u životu ti propustio, dobio si nešto drugo. Za sve što si u životu dobio, izgubio si nešto drugo! Toliko o tvom pogledu unazad kroz život. Ti možeš za tim da žališ ili možeš tome da se raduješ!

Sunčeva Mudrost isijava Svetlo Istine Svim Živim Bićima u svim bojama. U svim bojama koje možeš da zamisliš kao i u mnogim onim koje ne možeš da zamisliš, dok je čovekova ljubav samo senka sopstva! Kada ti voliš nešto, ti imaš osećaj pripadnosti. Ti samo možeš voleti nešto jer imaš osećaj duboke pripadnosti. Ukoliko to ne postoji, ti to ne možeš voleti. Ljubav je stoga senka sopstva. Više Sopstvo, veća senka i veća ljubav! Kada se ljubav nadkrili preko celog stvaranja, onda ti postaješ Veliki Sopstvo. To je milost Gospoda. Kada milost Gospoda osvane, tada nastaje neprestano slavlje.

7_5.jpg

Slika 4. Univerzum nastao iz Nebule

Ukratko…

Nekada davno kada je Zemlja izašla iz Kosmičke Noći, Pralaje, iz tame praskozorja, ona je bila ogromne veličine. Bila je toliko velika da se pružala sve do današnjeg Saturna. U toj prvobitnoj Nebuli je sve bilo rastvoreno i haotično uskomešano, iz nje je posle izašao u postojanje čitav solarni sistem. Naime, rotacijom, prvobitnim kružnim pokretima oblikovali su se prvobitni prstenovi, ploče, tanki diskovi. Dok su se oni vremenom zgušnjavali, nastavljeno je da se pomoću vrtložnih kružnih pokreta, rotacionom silom, formiraju Planete. Svi Univerzumi i svi planetarni sistemi su nastali rotacijom. Rotacija nastaje Božanskim Vatrenim Kovitlacom onih visokih duhovnih bića koja su iz Nebule izvlačila najfinije supstance, iz prvobitne haotične, dok se grublje supstance grupišu kao planete sa duhovnim bićima koja žive na njima čekajući dan da i ona budu uzdignuta i pretvorena u finiju supstancu iz Prvobitne Kosmičke Noći. Jer Sveti Duh je osnova svega, te su zajedno sa tim procesom izvlačenja finije supstance iz grublje visoka duhovna bića odvojila ono što im je potrebno iz haotične supstance, a tako se ujedno menjao i transformisao naš solarni sistem milijardama godina, i to još uvek čini. To je Velika Alhemija Neba i tajna stvaranja Filozofskog Kamena Zvezdanog Neba.

Dakle, spiralno ponavljanje je majka mudrosti. Prvo je sve što postoji bilo jedna raspršena uskomešana masa, potom je cela pozornica našeg Sunčevog Sistema rotacijom postala jedno džinovsko telo. Nakon toga su posebnu pozornicu napravili Saturn, Jupiter i Mars dok su Sunce, Mesec i Zemlja ostali jedno telo.  Potom se odvojio Uran i Vulkan (Uran 2). Nakon toga je Sunce izašlo napolje, potom su se iz Sunca izdvojili Merkur i Venera, da bi se kao vrhunac razdvojili Mesec i Zemlja. S tim da treba znati još i ovo, da su Merkuru i Veneri zamenili mesta, jer nekadašnja Venera je sadašnji Merkur i obratno. Ovi veliki kosmički događaji su nazivani Kosmički Ratovi jer su planete pratila i duhovna bića koja na njima borave. Odvojeni planetoidi su ostaci ovog sukoba. Tu treba da se traži iskonska tajna o poreklu zla. To je velika pozornica Duhovne Stvarnosti našeg Sunčevog Sistema. Ova velika dešavanja su sačuvana u legendama, mitovima i sagama širom naše Plave Planete.

Sada je planeta Zemlja u Tački Inkarnacije 4.5.5, Merkurovoj polovini Zemljinog Doba u Tački 7.4

7_6.jpg

Slika 5. Deus Ex Solis, naše vidljivo Sunce na nebu odraz Duhovnog Sunca na Nebesima

Iz Mudrosti i Svetlosti Božiji sinovi potiču. Oni povezuju čoveka sa Jednim Izvorom. Izvorom Mudrosti, Ljubavi i Svetlosti. Mi ih znamo pod mnogim imenima: Rama, Krišna, Hermes Trismegistos, Avram, Mojsije, Orfej, Aglaofemus, Pitagora, Sokrat, Platon, Vardhamana, Buda, Lao Ce, Konfučije, Zoroaster, Jeremija, Jezekilj, Danilo … Svi oni su skrenuli pažnju na duboko neznanje čoveka i pokazali mu put unutrašnjeg iskupljenja. Buda je već rekao: koren svih tuga leži u samom početku i biva sakriven u neznanju, iz koga potiče život i Lao Ce je rekao u svom Tao Te Kingu: Najviše znanje je ne znati. Međutim, veoma je bolno znati koliko je slabo znanje naše. Zato je Hermes izgovorio reči: Stani i postani trezven: vidi očima svoga srca ponovo! A ako ceo Ti ne možeš da uradiš ovo, onda barem dozvoli onima koji su u stanju da to urade. Jer bezakonje neznanja poplavi ceo svet, uništavajući dušu koja je zaključana u telu i sprečava je od pristajanja u luci spasa. Neznanje je pravi uzrok bola: Oče moj oprosti im, jer oni ne znaju šta čine, učitelj Isus Hristos je bio da nam to kaže. Viđeno iz ljudske svesti o vremenu svi oni sprovode svoj zadatak u toku svoga vremena u periodu pre Hrista – kako to zapadna hronologija posmatra.

U Hristu svi koji su se desili pre Njega i sve što dolazi u aktivnost posle Njega biva povezano u krugu sadašnjosti, u hronologiju nulte tačke, simboličke godine prve.

Ono što je pod imenom Melhizedek prenešeno Abrahamu, pod simbolima hleba i vina je delo Hrista, Hrista kao Svetlosti, Ljubavi i Mudrosti, koji je jedno sa Ocem i Sve.

Ono što Hrist kao planetarni Duh daruje na Zemlji je duhovna moć Sunca koja može da ispuni Hrišćanske misterije u srcu čoveka. Svi narodi sveta su priznali Sunce kao izvor svog života. Indijci su ga zvali Agni – na sanskritu Vatra, Egipćani su imali svoga Horusa ili Ra, Vavilonaci su ga poznavali kao Marduk i kasnije Šamaš, Persijanci su govorili o Mitri, Grci o Adonisu, Heliosu ili Apolonu – Dionisiju, Norvežani su imali svog Baldura ili Odina…

7_7.jpg

Slika 6. Zračeći Sveti Duh iz Trostruke Vatrene rešetke Piramide isijava u obliku Šri Jantre

Treće Sunce se rađa iz Lotosa, iz središta Zemlje. Iz Lotosa su rođeni Bogovi naši Tvorci. Konačna sudbina Zemlje je da postane plutajuća lopta Svetlosti u moru zlatnog etra!

7_8.jpg

Slika 7. Ponovo rođenje naše Planete kao Trećeg Sunca, iz lotosa su se bogovi rodili!

 Pripremili: Aca i Ranka

Izvor: http://hramezoterije.com

 

Poslednje ažurirano subota, 27 oktobar 2012 15:40
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 18

Posetioci

Broja? poseta

Danas24
Ju?e177
Ove nedelje1009
Ovog meseca4494
Ukupno1196773
Tvoja IP adresa je:54.158.253.14
top