logo.png
      
Po?etna
Kremanska proro?anstva PDF Štampa El. pošta

 

Prije samo dvadesetak dana mnogi nisu vjerovali da ?e snage NATO-a napasti ciljeve u Jugoslaviji, a sude?i prema novinskim izvje?ima iz Beograda, najmanje su u to vjerovali Srbi. Ipak, dva su nepismena srpska seljaka, Milo i Mitar Tarabi?, jo sredinom 19. stolje?a previdjeli udare NATO-a na Jugoslaviju!


"...Srbi ?e se na?i na granici, ali ne?e znati stati. Cijeli svemir ?e ih moliti da se smire i ?uju glas dobrote u svojim srcima, ali ne?e otvoriti ogledala svoje due. Ne?e posluati zakon ivotnog smisla. Mrnja ?e se pretvoriti u besmisao, izbit ?e rat. Sile koje ?e ratovati imat ?e veliko znanje (...), borit ?e se i na zemlji i u zraku i na vodi. Iznad ove zemlje (Srbije) vodit ?e se rat u zraku." Zabranjen za objavljivanje "Mnogo ?e Srba ginuti...", navodi se, uz ostalo, u "Kremanskom proro?anstvu", neobi?nom rukopisu koji je 1878. godine priredio prota Zaharije Zahari? (1836. - 1918.) na temelju proro?anstava srpskih vidovnjaka Miloa i Mitra Tarabi?a iz sela Kremna pokraj Uica.


Kremanska proro?anstva do sada su se ispunjavala s nevjerojatnom to?no?u. Tarabi?i su, primjerice, nepogreivo nagovijestili ubojstvo kneza Mihajila Obrenovi?a 1868. godine, ubojstvo srpskog kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenovi? 1903. godine, Prvi svjetski rat, stvaranje velike Srbije (Jugoslavije), atentat na Stjepana Radi?a, atentat na kralja Aleksandra Kara?or?evi?a u Marseillesu 1934. godine, Drugi svjetski rat, Ui?ku republiku, dolazak Tita na vlast, rezoluciju Informbiroa te raspad druge Jugoslavije i osamostaljenje Slovenije, Hrvatske, BiH i Makedonije.


Evo nekih citata iz Kremanskih proro?anstava koja su se ispunila


- ... ?ovek ...sa o?ima plavim, na belom konju... ?e se pojaviti me?u ljudima... Zvezda ?e sijati na njegovom ?elu... Neprijatelj ce ga hvatati irom zemlje... On ?e okupiti mo?nu armiju i osloboditi Beograd... Istera?e neprijatelja i naa zemlja ?e biti ve?a nego i k a d ... (Mitar daje retko lep opis Titove pojave u istoriji.)


- ... Rusija ?e sklopiti pakt sa drugim prekomorskim zemljama... spali?e kukasti krst... i osloboditi porobljene narode Evrope... (1945. i kraj rata u Evropi.)


- ... ?ovek sa plavim o?ima i zvezdom na ?elu... ?e prekinuti nasu dugogodisnju ljubav sa pravoslavnom hris?anskom bra?om, Rusima... Nece im biti zahvalan za ?injenicu da je on na tronu... upravo zahvaljujuci tome da su ga ONI tu postavili... Izbice velika mrnja... krv ?e se proliti... ali, ove rane ?e brzo zaceliti... i bi?emo s njima ponovo prijatelji... ali, NIKAD onako iskreno, ve? formalno... pretvaraju?i se pred drugima... kao da ne varamo i laemo jedni druge... (1948, Informbiro, odnosi sa SSSR-om posle Staljinove smrti)


... Posle Velikog rata mir ?e vladati svetom... mnogo novih drava ?e nastati...Me?unarodni sud ?e biti formiran... i ne?e dozvoljavati zemljama da se bore jedna protivu druge... Ovaj Sud ce biti iznad svih kraljeva... …Oni koji ovo doive bi?e vie nego sretni... Posle nekog vremena slabi?e potovanje za ovaj Sud... (OUN)


Mnogi mali ratovi ?e po?eti... hiljade ?e biti ubijeno... ali velikog rata biti ne?e. Bice i nekoliko ratova oko kraljevstva Izraelskog... ali, pre ili kasnije i tamo ?e sti?i mir...Svi ovi mali ratovi bi?e inicirani od strane velikih kraljevstava... oni koji se bore i kolju ?inice to, jer su SLEPI I GLUPI...


... U naoj zemlji vreme mira i prosperiteta ?e trajati dugo vremena... mnoge generacije ?e se roditi i umreti u miru... ?ita?e o ratu samo u knjigama i razli?itim ?UDNIM APARATIMA... ljudi ce jesti samo beli hleb... vozice se u ko?ijama bez volova... lete?e nebom... mnoge fabrike ?e se izgraditi... ljudi ?e napustati zemlju i raditi u njima... Srbija ?e prosperirati najbolje dok njom vlada covjek s plavim ocima na bijelom konju... On ?e nam doneti neku novu vrstu religije... zaposes?e na tron... bi?e jak i zdrav... ivjece dug zivot ... blizu 100 godina...voli?e da lovi... jednom prilikom pa?e sa svoga belog konja, povredi?e i izgubiti nogu... od ove povrede ne?e umreti ve? od starosti... (Iz ovih izvoda je ocigledno da je Titovo vreme imalo najmanje razloga da ne objavljuje knjigu... Lepo je opisano, o Titovoj smrti se nije mislilo. Bio je doivotni predsednik, a u javnosti je bio stvoren utisak da moda ne?e nikada ni umreti.)


- ... Posle njega, naom zemljom ?e vladati nekakva "Komisija", ali vie ne?e biti nikada kao pre... (Osmoclano Predsjednitvo SFRJ!)


- ... Kad svet pocne da zivi u miru nakon Drugog Velikog rata, sve ce biti samo gorka ILUZIJA... jer ?e ljudi zaboraviti BOGA... i verovace samo svojoj inteligenciji... A ljudska inteligencija u poredjenju sa Bojom voljom i znanjem... nije niti kapljica u okeanu... ?ovek ce napraviti kutiju sa nekim dugmadima i slikama... ali ne?e biti u stanju da komunicira SA MNOM koji ?u biti mrtav... iako ?e ove kutije sa dugmadima biti BLIZU ovom drugom svijetu ... kao sto su dlake na glavi blizu jedna drugoj... Uz pomoc ovih kutija, covjek ce biti u stanju da vidi sve sto se desava u svetu... ( Televizor )


- ... Srbi ?e se odvajati jedan od drugog i govori?e:"Ja nisam Srbin, ja nisam Srbin..."... ne?asni ?e se infiltrirati u ovu naciju ... i u krevet sa srpskim enama, majkama i sestrama... Pravi?e takvu decu da me?u Srbima, od po?etka sveta, nece biti gorih pokoljenja... samo ?e slabi?i biti ro?eni ...niko ne?e biti dovoljno jak da rodi pravog heroja ... (Ovo se odnosi na SADANJE VREME...)


- ... ?itav svet ?e biti pogo?en ?udnom bole?u kojoj leka ne?e biti.. svi ?e misliti da znaju kako da je izle?e, ali niko nita ne?e znati... a uz Boju pomo?, lek ce biti SVUDA OKO NJIH...


- ... ?ovek ?e putovati na DRUGE SVETOVE... ali, nai?i ?e na beivotne pustare... ipak, Bog ?e mu oprostiti... jer ?e ?ovek misliti da zna bolje od Njega ...tamo, osim ve?nog Bojeg mira, ne?e videti nita ... ali ?e osetiti sa svojim srcem i duom celinu Boje lepote i mo?i ...Ljudi ?e se voziti Mesecom i zvezdama ... trai?e ivot ... ali ivot sli?an naem ne?e na?i... IVOT ?E BITI TAMO ... ALI LJUDI NE?E BITI U STANJU DA GA SHVATE I VIDE...


- ... to ljudi budu vie znali, to ?e manje brinuti i voleti jedni druge... Mrnja ?e biti tako velika me?u njima, da ?e im biti vie stalo do razli?itih naprava nego do svojih najro?enijih... A verova?e tim napravama vie nego svom susedu...


- ...Oni koji ?itaju i piu razli?ite knjige sa brojevima ... ?e misliti da znaju najvie...Ovi u?eni ljudi ?e pustiti da njihovi ivoti budu vodjeni ra?unanjima ... i radi?e ta?no ono to im brojke kau...Medju njima ?e biti i dobrih i zlih... Zli ?e raditi zle stvari... zagadi?e vodu i vazduh , reke i zemlju, i ljudi ?e po?eti umirati...


Nau?nici ?e izmisliti razli?itu i ?udnu topovsku municiju... kada one eksplodiraju ... umesto ubijanja ... za?ara?e sve ivo ... ljude, armiju, stoku ... uspava?e ih ...i nakon toga vrati?e se pameti ...


- ... Samo jedna zemlja na kraju sveta, okruzena velikim morima, velicine Evrope, ce ziveti u miru, bez ikakvih problema... Iznad nje ni jedna topovska kugla nece eksplodirati... Oni koji se budu sakrili u brdima sa tri krsta ce naci skloniste i bice spaseni... da zatim zive u sreci i ljubavi ... jer ratova vise biti nece... (Ovaj pasus neodoljivo podseca na Nostradamusa i njegove "tri krstace gore". Moguca objasnjenja idu od Australije, koja jeste okruzena okeanima i velicine je Evrope do atomskih sklonista koji na svojim vratima obicno imaju trostruku bravu u obliku krsta .)


Neobi?na proro?anstva Miloa (1809. - 1854.) i njegova ne?aka Mitra (1829. - 1899.) bila su sve vrijeme na zlu glasu u Srbiji, a s njihovim sadrajem bili su upoznati svi srpski vladari. Rukopis je zbog svog sadraja gotovo sve vrijeme bio zabranjen za objavljivanje. Sudbina originalnog rukopisa, odnosno biljenice malog formata u koju je prota Zaharije zapisivao vizije Tarabi?a, tako?er je neizvjesna. Prema jednoj verziji originalni se rukopis strogo ?uva u arhivu srpske akademije znanosti i umjetnosti, a prema drugoj u posjedu je Dejana Malenkovi?a, praunuka prote Zaharije. Prema tre?oj verziji Tito je osobno dao da se rukopis zacementira u temelje jednog vojnog objekta u Beogradu. Ponor srpstva cenzuriran Poznato je, me?utim, da je originalni rukopis prote Zaharije djelomi?no ote?en u jednom poaru 1943. godine za vrijeme bugarskog bombardiranja Srbije, dok je jedan drugi rukopis ui?kog prote Gavrila Popovi?a, u kojem su tako?er dijelovi proro?anstva, sazidan u temelje Doma JNA u Uicama. Javnosti su dostupni samo rijetki primjerci tiskanih izdanja "Kremanskih proro?anstava", to?nije prepri?avanja zapisa iz biljenice prote Zaharije. Za njih se, me?utim, sumnja da su zna?ajno cenzurirana jer je rije? o misti?nom djelu koje navje?uje ponor srpstva i nikako se ne uklapa u srpsku juna?ku mitologiju. Smatra se da je od objavljenih izdanja "Kremanskih proro?anstava" najvjerodostojnije ono dr. Radovana Kazimirovi?a iz 1941. tiskano u Beogradu, dok su nova izdanja koja potpisuju Dejan Malenkovi? i Dragoljub Golubovi? iz 1985., pa 1988. (BIGZ, Beograd), odnosno 1995. (izdava? Ergon, Velika Plana) kra?ena i naki?ena pretencioznim tuma?enjima. Na Internetu postoje i dijelovi proro?anstva u engleskom i hrvatskom prijevodu.


Po?ela da se ostvaruju davnanja proro?anstva bra?e Tarabi? iz Kremana


KOSMI?KA KUGLA spasava svet


U selu Kremna kod Uica, zavi?aju ?uvenih proroka Miloa Tarabi?a i njegovog sinovca Mitra, po?ela su da se ostvaruju njihova proro?anstva stara skoro dva veka.


Zapisao ih je njihov kum Prota Zaharije Zari? pod imenom "Kremanska proro?anstva". Jednog dana Kremanci su u ataru svog sela pronali kosmi?ku kuglu za koju su proroci rekli da ?e spasiti svet. Turisti i znatieljnici svakog dana obilaze spomen-ku?u Tarabi?a, slikaju se kraj ?udotvorne kugle i nadaju se da ?e saznati bar deo misterije o postanku sveta. - Kugla je pala sa neba sredinom 80-ih godina prolog veka. Ima u pre?niku 105 cm obima 3,14 m, ispolirana je i glatke povrine kao da je obra?ena na nekoj kamenoreza?koj maini. Ovakvih kugli u svetu ima ukupno devet, kau potomci Tarabi?a u Kremnima. Ova prona?ena u selu Kremna najmisti?nija je i najmisterioznija.


Misti?an broj 45


Proroci i Tarabi?i sahranjeni su u svom selu i predvideli su ne samo pojavu kosmi?ke kugle nego i sve drutveno-politi?ke promene u Srbiji u poslednjih sto godina. Selo Kremna je nastalo zahvaljuju?i kosmi?kom ?udu a pri sudaru nebeskih tela oivi?ena je Kremanska kotlina izme?u Tare i Zlatibora. Prorok Milo je umro 1854. u 45. godini ivota, a posle 45 godina i drugi prorok Mitar.


Dvojica stranaca, Englez i Indus, ?im su ?uli za Kremansku kuglu koja ?e spasiti ljudski rod, odmah su doli iz daleka i znatieljnicima objasnili da na zemaljskoj kugli postoji devet ovakvih energetskih podru?ja. Stariji Kremanci pamte pri?e svojih dedova da je ovakva kugla vi?ena u Kremnima i za vreme Nemanji?a pre osam vekova. Tada je bio obi?aj da je bra?ni parovi dodirnu za sre?u. I sada je isti slu?aj. U spomen-dom Tarabi?a gde je izloena kugla u nevelikoj prostoriji dolaze mladenci ne bi li dotakli sre?u i blagostanje. Ima i onih koji kau da su ozdravili poto su dodirnuli kuglu ?ije ?udotvorno zra?enje nau?nici jo nisu odgonetnuli. Jedna od devet kosmi?kih kugli na?ena je nedavno i u Venecueli. Ova kremanska li?i na gvo?e, ali su geolozi izjavili da je u pitanju kamen vulkanskog porekla.


Kremna je prepuna mistike i jedino je mesto na kontinentu koje niko ne moe snimiti iz satelita. Amerikanci su pokuavali, ali im se na ekranu pojavljivala samo crna mrlja jer ovaj vazduni prostor ometa svako zra?enje i komunikaciju.


Bilo je pokuaja da se kugla ukrade, ali je na granici zaplenjena torba u kojoj je bio Kremanski kamen, koji su verceri pokuali da odnesu iz tadanje Jugoslavije ne bi li otkrili kakvog je sastava. Da se kugla nije slu?ajno nala u Kremnima, potvr?uje i geografska karta sela, koja se nalazi u muzeju, a koja koja sto odsto li?i na dravnu zajednicu SCG.


Ima i onih koji smatraju, kao i Tarabi?i, da je pojavljivanje kugle najava Apokalipse i planetarne katastrofe, a to ?e se dogoditi usled klimatskih promena. Najtragi?nija su predvi?anja po kojima ?e kosmi?ke kugle spriti jednog dana sve na Zemlji.


Me?utim, tvrde da ?e spas na?i samo oni koji se sudnjeg trenutka budu nali u podnoju 3 gore, Mokre, O?ke i Jelove gore, koje i svom preseku dijagonale predstavljaju selo Kremna.

 

 

Posetioci

Broja? poseta

Danas24
Ju?e177
Ove nedelje1009
Ovog meseca4494
Ukupno1196773
Tvoja IP adresa je:54.158.253.14
top