logo.png
      
Po?etna Atlantida - nau?na fantastika, ili moda nije ?
PDF Štampa El. pošta

Da li je to bila civilizacija koju su osnovali vanzemaljci i da li našu civilizaciju vode - magovi sa Atlantide

Najpoznatiji opis Atlantide dao je drevni grčki filozof Platon, koji je izneo u dva svoja dijaloga Timaeusu i Critiasu. Prema zapisu u Timaeusu, priču o cvetajućoj civilizaciji na ostvru Atlantida i njenoj propasti od 10 milenijuma pre naše ere ispričao je atinskom državniku Solonu jedan egipatski sveštenik. 

Najpoznatiji opis Atlantide dao je drevni grčki filozof Platon, koji je izneo u dva svoja dijaloga Timaeusu i Critiasu. Prema zapisu u Timaeusu, priču o cvetajućoj civilizaciji na ostvru Atlantida i njenoj propasti od 10 milenijuma pre naše ere ispričao je atinskom državniku Solonu jedan egipatski sveštenik.  

Tajni spisi iz rozenkrojcerske biblioteke označavaju Platona kao čuvara i poverenika atlantiđanske tradicije. Po njemu, ovo veliko ostrvo - kontinent, nalazilo se iz Herkulovih stupova (Gibraltara), i imalo je površinu od 154.000 kvadratnih kilometara.

Na njemu je živelo oko 20 miliona stanovnika, a zemlja je obilovala toplim izvorima, plodnim ravnicama koje su bile ispresecane mnogim kanalima koji su omogućavali dve žetve godipnje.

 

2_1.jpg

O bogatstvu Atlantide govorio je podatak da je njen glavni grad bio opkoljen visokim bronzanim zidom, a dvorci i hramovi bili su prekriveni zlatom i srebrom.

Do 9.000  godina pre Hrista ta je civilizacija gospodarila u tom delu sveta i njena državna zajednica poslužila je Platonu da osmisli svoje najveće delo 'Država'.

A onda, po zabeleškama Platonovim, 'jednog užasnog dana i jedne užasne noći, Atlantidu je progutalo more'.

GOSPODARI SILA IZ KOSMOSA

2_2.jpg

 

Austrijski inženjer Oto Henrih Muk izneo je hipotezu da se Atlantida mogla nalaziti u blizini Azorskih ostrva, koja leže na udaljenosti od oko 1200 kilometara od Evrope. U oblasti Azorskih ostrva, greben koji deli dno Atlanstvog okeana na dva dela, i čija visina pod morem dostiže 3.000 metara, širi se u plato širine 400 i dužine 1.000 kilometara. Severno od njega podižu se podvodne vulkanske planine. Pojedini njihovi vrhovi uzdižu se nad površinom okeana, a to su danas Azorska ostrva. Veličina i oblik podvodnog platoa podudaraju se sa Platonovim opisom Atlantide.

  Ono što je tajno društvo Rozenkrojcera - Bratstvo Ružinog Krsta, dozvolilo da se otkrije javnosti kada je u pitanju Atlantida, zabeležio je u svojoj knjizi 'Nevidljiva imperija' francuski Veliki majstor Reda Ružinog krsta, Rajmon Bernar.

Po njemu, ona je bila samo 'srce sveta', a kontinentom i kolonijama koje je imala širom sveta, upravljao je Savet mudraca, koji je, kao najviši organ, bio čuvar tajnog znanja. Ono se nalazilo u hramu u obliku piramide. Sve ostale piramide u svetu građene su kao kopije ove glavne piramide, na pažljivo odabranim lokacijama, uključujući i najsavršeniju od svih, Keopsovu piramidu u Egiptu.

'Samo je jedna piramida, ipak, preslikavala savršenu piramidu, i to čak i urazličitoj razmeri: ona je poznata kao Keopsova piramida. Ona na licu sveta ovekovečava u potpunosti mudrosti Atlantiđana, dok ostale piramide otkrivaju samo deo toga. Atlantiđani su znali i prirodu i moć izvesnih kosmičkih sila, naročito teluričkih struja, i pažljivo su ih primenjivali u poljoprivredi i harmonično održavali opšti balans tih strujanja da, da bi izbegli geološke katastrofe čije sprečavanje se nalazilo van ljudske moći', - govori Rajmon Bernar.

Sličnu funkciju su imali i megaliti, dolmeni i menhiri, koji su, tamo gde su takve zaštite u obliku piramida bile suvišne, označavali mesta gde su se sjedinjavale sile i fokusirala univerzalna kosmička energija, pa su bila pogodna za održavanje ceremonija. Ceo svet je bio konstruisan kao neka vrsta prijemnika i pojačivača sila, između ostalog i u cilju poboljšanja poljoprivredih prinosa.

Šta je prema Bernaru, dovelo do katastrofe? Zbog intrige i neznanja, došlo je do pogrešnog korišćenja piramide, i planetarna katastrofa bila je neminovna. Ona je izmeni lice Zemlje i ostala je u predanju zabeležena kao POTOP. Vrhovni mudraci Atlantide, svoje novo utočište pronašli su u Egiptu.

VIZIJE EDGARA KEJSA

Poznati američki vidovnjak Edgar Kejs imao je viziju Atlantide kao kontinenta koji su zapravo pogodile tri katastrofe: prve dve oko 15.600 godina pre Hrista, kada se podelila na ostrva, a prilikom poslednje kataklizme, pre 12.000 godina, potopljen je i ostatak. Atlantida se prostirala od Sargaškog mora do Azora, na površini jednakoj veličini Evrope i Male Azije zajedno.

Pre poslednje katastrofe, rekao je Kejs, Atlantiđani su se iselili u Peru, Egipat, Meksiko, Novi Meksiko i Kolorado, i mada je njihova civilizacija u početku bila zaista na visokom nivou, vremenom je nestala.

Na samom kontinentu, tvrdi Edgar Kejs, Atlantiđani su znali tajnu koncentrisanja solarne energije u takozvani 'kamen sa magnetskim svojstvima', i ona se koristila u poljoprivredi, industriji, transportu, pa čak i u domaćinstvima.

Veliki 'Atomski kamen' bio je smešten ispod kupole sa pokretnim zidovima, nalik onima u astronomskim opservatorijima. 'Njegova nevidljiva radijacija delovala je na primajuće kamenje koje je snabdevalo pogonskom snagom vazdušne, kopnene i morske mašine. Veliki kamen bio je cilindrični kristal sa mnogo zaravnina, a njegov vrh je bio oblikovan na takav način da je zarobljavao solarnu energiju i koncentrisao je u sredinu cilindra.

Kejs je predvideo da će tragovi Atlantide biti otkriveni na tri mesta: u Egiptu, na ostrvu Biminiju i na Azorskim ostrvima. Ovo proročanstvo je dao 1940. godine, a informacije o Atlantiđanima, kako je tvrdio, dobio je 'direktno sa one strane'. Takođe je predvideo početak ponovnog uzdizanja Atlantide, navodeći da će Posejdonija biti prvo ostrvo koje će se ponovo pojaviti, i to oko 1968. ili najkasnije do 1976. godine. Dva su se proročanstva do sada ostvarila !!!

 NOVA POSEJDONIJA

Konačno, na 35.paraleli i u Bermudskom trouglu 1970. godine dogodio se zadivljujući fenomen: unutrašnja vatra tinjala je u paklenim pukotinama ostrva Lanzarot, a vode Furnasa, kod San Miguela, vrile su i tutnjale proizvodeći blatnjave kratere, a pesak i lava novorođenog ostrva pored Fajala su se polako hladile.

U isto vreme, francuski ronilac Dimitri Rebikof bio je prvi koji je primetio impresivne podvodne mase blizu zapadne obale Biminija, mada je za više od trideset godina na hiljade podvodnih ribolovaca obilazilo Bimini, malo ostrvo u Bahamima, oko 50 kilometara od Majamija, i ronilo u istoj oblasti gde i Rebikof, a da nikada niko od njih nije čak ni primetio ništa slično. Te čudne formacije stena, koje su se, kada ih je Rebikof u saradnji sa jednim američkim profesorom fotografisao, pokazale kao antički zidovi, bili su dugački oko 76 metara i sastavljeni od ogromnih kamenih blokova visokih 4, 87 metara, i nalaze se šest metara ispod površine mora, a uzdižu se manje od 60 santimetara od morskog dna.  

Arheolozi su, mada nerado i vrlo oprezno, morali da priznaju da se radi o drevnim tvorevinama ljudskih ruku, i da nemaju objašnjenja o kakvim građevinama se ovde radi, ko ih je podigao, kada i čemu su služile. Jedino su, na osnovu podatka dobijenog avionskim snimanjem da se zidine nalaze šest metara ispod površine mora, zaključili da su ruševine stare od 6-7 hiljada godina, iz jednostavnog razloga što je tada Atlantik bio za toliko ispod sadašnjeg nivoa.

Međutim, s obzirom da je teško zamisliti da su građevine bile podignute na temeljima koje je zapljuskivao okean, i to još u području koje su periodično pogađali uragani, zidine kod Biminija morale su biti bar jop pet do šest mestara iznad morske površine, što se onda vremenski poklapa sa pretpostavkom da je Atlantida nestala u talasima pre 12.000 godina.


OPET ĆE IZRONITI NA SVETLOST DANA

Kada su, po Velikom majstoru rozenkrojcera, Rajmonu Bernaru, mudraci sa Atlantide izbegli pre poslednje katastrofe u Egipat, oni nisu obnovili svoju imperiju, poučeni iskustvom koje su imali, nego su stvorili jedan univerzalni plan - kako da CEO SVET POSTANE NOVA ATLANTIDA!

Učinili su to tako što su se povukli u tajnost, ali su, ostavljajući ipak ljudima slobodnu volju, vodili i usmeravali čitav naš razvoj. Oni su davali čovečanstvu otkrića, navodeči ga na njih, polako otvarajući bogatu riznicu naučnog i tehnološkog znanja sačuvanog sa Atlantide.

Međutim sve to znanje je poreklom iz DRUGE GALAKSIJE, i doneli su ga oni koji su postali prvi vladari Atlantide, dakle vanzemaljci! Neki od njih vratili su se na svoju planetu, drugi su ostali na Zemlji da svoju misiju ispune do kraja. Sve zemaljske civilizacije potiču od te druge grupe - barem tako tvrdi Rajmon Bernar.

Sada je došlo vreme izbora! Biće označeno ponovnim pojavljivanjem atlantiđanskih mudraca u javnosti, i čovečanstvo će se suočiti sa mogućnošću velikog napretka, ukoliko dostignuća bude koristilo u prave svrhe, ili totalne propasti - ali ovog puta ne samo jednog kontinenta, nego čitave planete.

Atlantida će, ubeđen je Rajmon Bernar, izroniti iz mora i ljudska rasa će se vratiti na nju, upravo tamo odakle zapravo i potiče, a nakon toga krenuće u nova osvajanja, i budući vekovi doneće uniju planeta i galaksija, što će konačno, sa univerzalnim buđenjem svesti, do kraja ispuniti početni plan.

Rozenkrojcerski tajni spisi nagoveštavaju da današnji Atlantiđani, koji su zamenili bivši Savet mudraca, i sada deluju rasuti svuda po svetu, i to u saradnji sa 'Visokim Savetom A...' - ne navodeći o kakvom je Savetu ovde reč.

Da li će budućnost potvrditi ovakva predviđanja, ostaje da se vidi, a što se tiče prošlosti, poslednjih godina sve je više potvrda da se između 9.000 i 9.600 godina pre Hrista zaista dogodila kataklizma kakva je mogla da uništi Atlantidu!

Naime, proučavanjem dna Meksičkog zaliva, naučnici su ustanovili da je pre 12.000 godina nivo mora naglo porastao, i da se podigao za oko 50 metara i poplavio kopno. Da li je to bila posledica topljenja glečera po završetku ledenog doba, ili udara velikog asteroida o Zemlju, kako pretpostavljaju drugi naučnici, može samo da se nagađa. u svakom slučaju, u Bibliji je sačuvana uspomena o opštem potopu.

Drugi dokaz pružio je poznati istraživač morskih dubina Žak Kusto, koji je u blizini ostrva Andros, na Bahamima, otkrio na dubini od 50 metara podvodnu pećinu ispunjenu stalagmitima i stalaktitima. Poznato je, međutim, da oni nastaju samo na površini zemlje, a ni u kom slučaju na morskim dubinama, i to postepenim taloženjem krečnjaka koje traje hiljadama godina. I u blizini Hondurasa, Kusto je pronašao čitav niz pećina sa ovim pećinskim nakitom, ali oni su stajali HORIZONTALNO, a ne vertikalno, što se protivi svim zakonima prirode!

Izvor: http://www.conopljanews.net/atlantida.html

 

Poslednje ažurirano subota, 14 jun 2014 19:30
 
SE?ANJE NA ATLANTIDU PDF Štampa El. pošta

 

 

atlantiscity.jpg


 

Kineska poema kaže: „U starim danima, kamenje je hodalo. Da li je to istina ili laž? U drevnim danima, kamenje je zaista hodalo. Ovo je istina a ne laž”.

Kamenje je hodalo uz pomoć pesme i muzike.

Švedski doktor Jarl je 1939. godine snimio kamerom kako tibetanski sveštenci pesmom, muzikom i udarcima gonga podižu kamene blokove od nekoliko tona na vrh brda, na visinu od 200 metara. Englesko naučno drušvo je konfiskovalo filmove koji ni do danas nisu prikazani.

Instrumenti fokusirani na kamene blokove, ogromna mentalna snaga izvođača, kombinovana sa energijom pulsirajućeg zvuka, podizalo je kamenje u drevnim vremenima.

Drevni narodi su ovladali između ostalog i veštinom korišćenja zvuka.

Muzika je danas umetnost, a ranije je ona, pored umetničke, imala i praktičnu upotrebu.

Veoma drevne građevine podizane su iz uz muziku, a ne samo uz snagu mišića.

Nekada je zemaljska geometrija bila deo kosmičke muzike, a drevni narodi su tumačili nebesku muziku i zapisivali je u kamenim figurama.

Mocart se najviše približio izvorima te drevne muzike koja je imala svoju simbiozu u zvezdama.

Razbacano kamenje, otvara nam čulo sluha i kroz njih, čujemo odjeke muzike drevnih svetova.


Zvezde pevaju kosmičku muziku, a stari narodi su je beležili i pomoću nje, gradili svoju civilizaciju.

Intiucija je šesto čulo i skup svih ostalih pet čula, ali ko nam garantuje da nema nešto što bi moglo da bude na domaku i našeg sedmog, osmog, devetog, desetog ili jedanaestog čula, samo kada bi ga imali?

To su verujem znali Atlantiđani, i ne samo to.
Dakle, tačno je da Platon prvi pisao o Atlantidi i da su sva kasnija dela drugih autora zasnivala na njegovim informacijama.
I tačno je da je Platon podatke o Atlantidi čuo od svog rođaka Kricijusa, koji ih je saznao od svog dede, a ovaj opet od Solona i da je Solon do tih podataka došao na osnovu izveštaja starih egipatskih pisaca, koje je otkrio prilikom svojih putovanja.

Dakle, ako sve to znamo, kakav zakljucak mozemo iz toga izvesti?

1. Možemo reći da je sve Platon izmislio, da je sam stvorio taj mit, jer su Grci inače voleli da stalno iznova izmišjaju mitove. Platon bi bio drugačiji od ostalih stvaraoca grčkih mitova, samo utoliko što bi on bio jedan od retkih za koga bi mogli sa sigurnošću da utvrdimo ko je autor.

2. Drugi zaključak je, međutim, meni daleko prihvatljiviji. Naime, u starom Egiptu postojale su različita egzoterična udruženja koja su čuvala tajne nekih drevnih misterija. Jedna od tih tajni mogla biti i ta da piramide nisu podigli faraoni, vec davnašnji preci Egipćana. Možda je upravo takvu tajnu čuo Solon prilikom svojih putovanja po Egiptu. I Grci su imali svoje brojne tajne skupine (na primer Orfisti) čiji su pripadnici čuvali tajne pod zakletvom (gubila se glava u slučaju prekršaja) i zna se da je i Platon bio član jednog od takvih udruženja. Platonova filozofija je umnogome proistekla iz tih učenja tih tajnih organizacija. Platon se verovatno usudio da neke od tih tajni otkrije i da na osnovu njih sastavi svoj filozofski sistem. Nije čudo sto je Sokrat, njegov učitelj bio osuđen na smrt. Jedna od tih tajni, mogla je da bude i Atlantida.

3. Daleko je od istine da je Platon prvi govorio o Atlantidi. On je zapravo bio prvi koji je prethodne drevne civilizacije nazvao tim imenom. Zapravo ne postoji taj narod na zemaljskoj kugli koji nije u svojim mitovima govorio o visokim drevnim civilizacijama. U pitanju su zlatna, srebrna, bronzana i herojska doba čovečanstva. To poznaju svi mitovi. O tome se govori i u Bibliji (drevni prepotopski narodi). Dakle, Platon je samo dao ime Atlantida onome što je uveliko svima bilo manje više poznato.
                                                                                                                                          Talerman

Muzika je dar Boga, svima, Zvuk, ovo je divna priča koja baš o tome govori, je paralelan svet sa svetlošću. Posmatrajući kako se zvuk ponaša možemo videti svetlost. Zvuk je sporiji pa samim tim i pristupačniji. Svetlost moze da diže, pomera, kamenje, Skoro sam imala jasnu viziju kako se to radi, zvuk može da digne kamen ako se dobro usmeri.
I kamen je živ, samo što mu je puls, vek, duži, tako da kada zvuk uhvati njegovu frekvenciju on igra, poskoči.
Sve civilizacije znaju za Atlantidu, jer su sve bile upoznate sa njenim stanovnicima. Unapredili su čovečanstvo, ostavili im znanja i ovo sa zvukom je od njih. Treba se samo osloboditi dosadašnjih predstava i onda je sve jasno. Evo i ti si napisao da ako se zadje dublje, svi znaju. Znaju ljudi i danas, svi traže Atlantidu, svakoga privlači, to je sećanje... Ja sam na njoj bila, dovela sam je, put joj pokazala. U nju je utkano svo znanje Zemlje, koja je svoj život završila, a identična je našoj (iz paralelnog sveta).
Atlantida je sazdana od svetlosti, to je tehnologija budućnosti. Može da uzima oblik koji hoće, po potrebi, može da bude i OSTRVO na kojem teku reke i rastu palme. Ona je Znanje.
Kada sam na Zemlju polazila, znala sam da me ona kao pomoć čeka, i da je potrebno da se sa njom spojim. Zato nije ni čudo što je jedna od mojih prvih vizija bila Atlantida, a zatim Zen.
                                                                                                                                        
Vera Bojičić

 

Poslednje ažurirano nedelja, 10 februar 2013 12:07
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 19

Posetioci

Broja? poseta

Danas24
Ju?e177
Ove nedelje1009
Ovog meseca4494
Ukupno1196773
Tvoja IP adresa je:54.158.253.14
top